Hersenstichting

Bevorderen van herstel na een beroerte

Elke dag krijgen circa 110 Nederlanders een beroerte, per jaar zijn dat zo’n 41.000 mensen. Tegenwoordig overleeft drie van de vier mensen de beroerte. Zij houden er vaak blijvende gevolgen aan over. Vijf jaar na een beroerte kan 42% van de getroffenen nog steeds niet volledig zelfstandig leven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld moeite hebben zichzelf aan- en uitkleden, omdat ze de volgorde niet meer weten, of omdat ze een halfzijdige verlamming hebben. Of door geheugenstoornissen kan het zijn dat iemand niet meer verantwoordelijk kan zijn voor zijn eigen medicijngebruik. Hierdoor komt ook veel zorg neer op de schouders van de partner en de familie. Een beroerte heeft dus ook een grote impact op het leven op de omgeving van iemand met een beroerte.

Prof. dr. Peter Koudstaal is hoogleraar Neurovasculaire ziekten in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Als lid van onze Wetenschappelijke Adviesraad is hij betrokken bij ons onderzoeksprogramma Beroerte, bevorderen van herstel. Hij vertelt: ‘We willen beroerte beter behandelbaar en geneesbaar maken. En uiteindelijk willen we beroerte ook kunnen voorkomen. De Hersenstichting heeft subsidie toegekend aan onderzoeken naar heel nieuwe behandelingen en naar herstel-mechanismen in het door een beroerte beschadigde hersenweefsel. Maar meer onderzoek is nodig. Alleen onderzoek kan ervoor zorgen dat patiënten een beter leven krijgen.’

De Hersenstichting ondersteunt onderzoek naar beter herstel voor mensen met een beroerte. Nieuwe technieken geven patiënten hoop op een betere kwaliteit van leven.  U kunt daarbij helpen!


0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x